Kam

U klancu o siv spotakoh se kam.
U prah se skrio uskoga puta,
Dečak sam bio koji sam luta,
No znah da nešto treba da mu dam.

Dotle kad dođeš nemaš više kud:
Na njemu su se lomila kola,
A meni prebi nogu do bola,
Bezdan dole, a stenje gore svud.

Taj hajduk gorski bio mi je drug,
On uze danak u mojoj krvi,
A meni zadao je bol prvi,
Prisnosti našoj da popuni krug.

U bespuću juče tražio sam smer,
Kad na zaraslu stazu sam stao,
Poznah mesto na kome sam pao,
Iz stene mlad je ponikao cer!

No comments: