Sklad

Dok zalud okom tražio sam sklad,
U dušu mi uđe metež spolja.
Tako da me prođe dobra volja,
Jer sretah svuda tek čemer i jad.

Kasno sklopih oči za taj večni boj,
Te mi srce njegov otpad tače;
U mašti truli, da izbije jače,
Duševnih muka umnoživši roj.

Nesuglasja sveta poveže mi hod,
Dok me gone načela u svađi,
Slogu sanjah, kada bejah mlađi,
Život mi prisan beše kao rod.

Kad bolno jeknem svud nastane muk,
Jer sad svako samom sebi vrisne.
Ipak titraj duše meni prisne
Sazvučja opšteg naznačiće zvuk.

No comments: